Ik trek inIk trek in  •  Mijn huur en mijn lastenMijn huur en mijn lasten  •  Ik heb hulp nodigIk heb hulp nodig  •  Ik heb een hersteller nodigIk heb een hersteller nodig

Ik heb een hersteller nodig

WIE ZIJN WE?
DE TECHNISCHE DIENST is een team dat 36 mensen telt met verschillende profielen. Ze bestaat uit 2 eenheden die in nauwe samenwerking zorgen voor het onderhoud en de verbetering van het onroerend patrimonium van onze OVM: namelijk de afdeling “Onderhoud” en de afdeling “Projecten”.

ONS CONTACTEREN?
DE AFDELING “ONDERHOUD”:
02/536.88.58,
van maandag tot donderdag:
8u tot 12u00 en 12u30 tot 16u30,
vrijdag: 8u tot 12u.

DE AFDELING “PROJECTEN”:
02/563.27.17, van maandag tot donderdag:
8u tot 12u00 en 12u30 tot 16u15,
vrijdag: 8u tot 13u.
Vinden er werken plaats in uw gebouw of in het aangrenzende gebouw dat ook van de Zuiderhaard is en u hebt er vragen over? Aarzel dan niet en contacteer ons.

WAT IS ONZE OPRACHT?
DE AFDELING “ONDERHOUD” heeft als opdracht het onderhouden van het patrimonium in normale woon- en veiligheidsomstandigheden tegen een aangepaste kost.
Hij zorgt voor de herstelling in huurstaat van de woningen en neemt alle vragen voor technische interventies op zich via de huurders of via stafleden.
Hij organiseert, superviseert en controleert het onderhoud van de technische installaties en voert gelijkvormigheidswerken uit aan gemeenschappelijke en private elektrische installaties.
Een bedrag tussen €700.000 en €900.000 wordt elk jaar aan het onderhoud van het patrimonium besteed.

DE AFDELING “PROJECTEN” heeft als opdracht het programmeren en de follow-up van projecten, en renovatie-, verbeterings- en/of vergrotingswerken van het onroerend patrimonium.
Voor deze werken zal de OVM doorgaans een beroep doen op ontwerpers voor studies en de follow-up van de werken, en op externe aannemingen voor de uitvoering van de werken. De afdeling “Projecten” zorgt voor de naleving van onze eisen en budgetten via gesprekspartners en adviseurs, alsook voor de naleving van de normen en reglementeringen, namelijk op het vlak van de wetgeving voor overheidsopdrachten.
Deze werken worden op krediet gefinancierd en worden deels gesubsidieerd door het Gewest via de financieringsmechanismen van de BGHM, onder wiens toezicht we staan. Een bedrag van ongeveer €10M wordt ons om de 4 jaar toegewezen voor de uitvoering van deze werken.

WAT ZIJN ONZE DOELSTELLINGEN?
Zowel voor de afdeling “Onderhoud” als voor de afdeling “Projecten” streven we naar een patrimonium dat in overeenstemming is met de woonnormen en de technische normen, door steeds bijzonder te letten op het welzijn van onze huurders en de toename van de energetische prestaties van onze gebouwen.

REALISATIES EN PROJECTEN