Ik trek inIk trek in  •  Mijn huur en mijn lastenMijn huur en mijn lasten  •  Ik heb hulp nodigIk heb hulp nodig  •  Ik heb een hersteller nodigIk heb een hersteller nodig

Realisaties en projecten

Projecten in studiefase
> Renovatieprogramma van de collectieve verwarmingsruimtes– Georges Leclercq 2 en 40-50 in 1190 Vorst, Wipstraat 18-20 in 1060 Sint-Gillis
> Isolatie- en renovatieprogramma voor de daken– Kerkstraat 32, Van Caulaertsquare 1 tot 8, Walschaertsstraat 51 en Montenegrostraat 56, Bosniëstraat 28, Defnetstraat 57, Crickxstraat 39 en 44, Vorstsesteenweg 197 in 1060 Sint-Gillis, Huartstraat 16-22 in 1190 Vorst
> Volledige renovatie van 60 appartementen met woonleegstand door raamovereenkomst voor werkzaamheden
> Volledige renovatie van 40 leegstaande huurappartementen via raamovereenkomst
> Implementatie van een performant ventilatiesysteem – Walschaertsstraat 51 en Montenegrostraat 56 in 1060 Sint-Gillis
> Installatie van de centrale verwarming in 40 woningen – Crickxstraat 39 en 44, Gustave Defnetstraat 57 en Vorstsesteenweg 197 in 1060 Sint-Gillis
> Renovatie van de voorgevels van een architecturaal geheel met patrimoniaal karakter van 1923 en 1929 – Fortstraat, G. Combazstraat, Vorstsesteenweg in 1060 Sint-Gillis
> Renovatie van de achtergevels en inrichting van de koer van de gebouwen gelegen Combazstraat 5-11 en Vorstsesteenweg 212- 220 in 1060 Sint-Gillis
> Haalbaarheidsstudies voor de energetische renovatie van de bouwschil gelegen Square J. Franck 1 en 2 in 1060 Sint-Gillis en Georges Leclercqstraat 2 en 40-50 in 1109 Vorst
> Installatie van een nieuwe toegangscontrole met badge – Combazstraat 7 tot 11, Bosniëstraat 10 en 28, Van Caulaertsquare 1 tot 8, Bronstraat 18, Mérodestraat 27 en 31 en Ruslandstraat 11 in 1060 Sint-Gillis en Globelaan 4 tot 8 in 1190 Vorst
> Vervanging van de deuren van de ingang van het gebouw en installatie van een toegangscontrolesysteem, G. Leclercqstraat 2
> Constructie van 10 woningen, Albertplein
> Programma voor de verbetering van de brandbestrijdingsmiddelen in het hele erfgoed
> Renovatie van de gevels en verbetering van de ventilatie Bosniëstraat 127 tot 143 te Sint-Gillis
> Verbouwing van een voormalig industrieterrein tot 100 wooneenheden en bijbehorende collectieve voorzieningen, Glasblazerijlaan 15-23 en Neerstalsesteenweg 150-172 te Vorst

Werken in uitvoering
> Renovatie van het Diamand Boart gebouw, creatie van 65 wooneenheden en inrichting van nieuwe burelen, Luttrebruglaan 74 te Vorst
> Gedeeltelijke renovatie van de bouwschil (raamwerk, hang-en-sluitwerk, dak en renovatie van de ventilatie), C. Jordenssquare 1-6
> Elektriciteitsprogramma voor 508 wooneenheden en 48 gebouwen, verschillende adressen verspreid over Vorst en Sint-Gillis
> Verbetering van de energetische prestaties van de gebouwen Combazstraat 10-18 en heraanleg van de hof
> Zware renovatie van het geheel van 11 eengezinswoningen, Kersbeeklaan
> Renovatie van een geheel van gebouwen en 71 woningen, Neerstalsesteenweg 226 tot 236, en Madelonsquare 2-4, Nieuwe Wijk/Fase 1
> Constructie van 38 woningen, Marguerite Bervoetsstraat 32 te Vorst

De voltooide projecten
2022
> Schilderen van de 53 nieuwe woningen van het Driescomplex
> Volledige renovatie van 40 leegstaande huurwoningen via een raamovereenkomst en +/- 90 door de onderneming en door een externe onderneming gerenoveerde woningen, in totaal bijna 130 verhuurde woningen
> Vervanging van de individuele ketels in de gebouwen gelegen aan de rue d’Huart 16 tot 22 in Vorst
> Programma voor de renovatie van de gemeenschappelijke stookruimten: J. Francksquare 1 en 2, Vlogaertstraat 22-26, Jordenssquare 1-6 te Sint-Gillis en Neerstalsesteenweg 228 C-D te Vorst
> Verbetering van de energetische prestaties van het gebouw – renovatie van het dak, installatie van een ventilatiesysteem type C, Vlogaertstraat 22-26

2021
> Asbestverwijdering van verwarmingsbuizen in ketelruimte, de gemeenschappelijke delen en de kelders, C. Jordenssquare 1-6 te 1060 Sint-Gillis
> Renovatie van een geheel van gebouwen, Madelonsquare 10-12, 5-9, Lisonsquare 1-2, 3-4, Manonsquare 1-6 (180 woningen), Nieuwe Wijk/Fase 2 & 3
> Constructie van 53 woningen, Driesstraat 10-30 te Vorst

2020
> Constructie van een geheel van gebouwen (middelmatige (24) en sociale (35) woningen, en crèche), Olieslager site in Vorst
> Renovatie van een geheel van 2 gebouwen en 4 woningen met tuin en gemeenschappelijke parking, Crickxstraat 33-35
> Renovatie van de elektrische installatie in 223 woningen, J. Francksquare 1 en 2, Montenegrostraat 56 en Walschaertsstraat 51

2019
> Huurrenovaties van 48 appartementen en 4 geografische loten
> Modernisatie van 27 liften in Vorst

2018
> Vervanging van de deuren van de ingang van het gebouw en installatie van een toegangscontrolesysteem, Neerstalsesteenweg 228C-D
> Modernisatie van de 52 liften in Sint-Gillis en installatie van stroomgeneratoren voor liften in 3 hoge gebouwen
> Plaatsing van RF-deuren in woningen, technische lokalen en toegangen tot kelders, C. Jordenssquare 1-6, Van Caulaertsquare 1-8, Bosniëstraat 28, Montenegrostraat 56, Walschaertsstraat 51
> Vervanging van de stookruimte, Van Caulaertsquare 8
> Renovatie en isolatie van de stookruimte, Globelaan 4-8
> Vervanging van de deuren van de ingang van het gebouw en installatie van een toegangscontrolesysteem, Madelonsquare 5-9
> Renovatie van de stookruimte, Kerkstraat 32

Bijgewerkt op 14/03/2023