organisatieOrganisatie  •  notre patrimoineOns vastgoed  •  organisationOrganigram

Organisatie

DE RAAD VAN BESTUUR, binnen de statutaire beperkingen, brengt alle zaken in beraad i.v.m. het maatschappelijk doel van de Maatschappij. Hij komt samen een tiental keer per jaar.
Opgezet kort na de fusie, de nieuwe Raad van Bestuur bestaat uit :

Gemachtigden die de vennoten van de maatschappij vertegenwoordigen
Catherine FRANCOIS, Voorzitster, PS, Gemeente van Sint-Gillis
Alitia ANGELI, Vice-voorzitster, Ecolo, Gemeente van Vorst
Vivien HENRY de FRAHAN, Bestuurder, Ecolo, Gemeente van Sint-Gillis
Henri GILLARD, Bestuurder, PS, Gemeente van Vorst,
Cécile DE GEEST, Bestuurder, PS, Gemeente van Sint-Gillis
Samira BENALLAL, Bestuurder, PS, Gemeente van Sint-Gillis
Karim DUMORTIER, Bestuurder, Ecolo, Gemeente van Sint-Gillis
Draps Martine, Bestuurder, PS, Gemeente van Vorst
Matthieu TIHON, Bestuurder, Ecolo, Gemeente van Vorst
Véronique LAURENT, Bestuurder, Ecolo, Gemeente van Sint-Gillis
Grégoire KABASELE, Bestuurder, PS, Gemeente van Sint-Gillis
Mustapha AL MASUDE, Bestuurder, Onafhankelijk, Gemeente van Vorst
Michel VANDERMERGEL, Bestuurder, Privé-aandeelhouders, Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Een vertegenwoordiger van het Brussels Gewest

2 vertegenwoordigers van de oppositie met waarnemersstatus
Franz ANDRÉ, Waarnemer, Defi, Gemeente van Vorst
Colette MOULAERT, Waarnemer, PTB, Gemeente van Sint-Gillis

Jaarverslagen betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen

1 Sociale Afgevaardigde die de OVM vertegenwoordigt
Christian Thoen, Sociale Afgevaardigde

DE DIRECTIE
De Directie van de Zuiderhaard wordt gezamenlijk gevoerd door twee Directeurs-Beheerders. Meer bepaald, Pierre GENOT neemt het beheer op zich van de technische dienst en de boekhouding, en Stéphane VAN der CRUYSSEN dat van de huurdienst, de sociale dienst en de human ressources.
De Directeurs-Beheerders zorgen overigens ook voor het dagelijkse bestuur en de algemene coördinatie van de maatschappij door het beleid en de strategie goedgekeurd door de Raad van Bestuur uit te voeren. Ze organiseren en nemen deel aan de vergaderingen van de Bestuursorganen van de maatschappij.
De directie stelt strategische oriëntaties voor, let erop dat de activiteiten overeenstemmen met de statutaire opdrachten en verzekert de toepassing van de budgetten en plannen.