Ik trek inIk trek in  •  Mijn huur en mijn lastenMijn huur en mijn lasten  •  Ik heb hulp nodigIk heb hulp nodig  •  Ik heb een hersteller nodigIk heb een hersteller nodig

Mijn huur en mijn lasten

BEREKENING VAN DE HUUR
De huur wordt berekend op basis van de inkomens van de gezinsleden en in functie van het type woning.
Daarom delen de huurders elk jaar de inkomensattesten mee die nodig zijn om de huur te berekenen.
Een huurherziening zal immers plaatsvinden op 1 januari van elk jaar.
In geval van veranderingen gedurende het jaar (inkomens of gezinssamenstelling) zal het echter nodig zijn om de boekhouddienst onmiddellijk te contacteren.
Voor meer informatie over de berekeningswijze, klik op de volgende link: huurprijs – site van de BGHM

BETALING VAN DE HUUR
In overeenstemming met het huurcontract, is de huur betaalbaar voor de 10de van de maand.
In geval van problemen met het betalen van de huur, verzoeken we u om zo snel mogelijk de boekhouddienst te contacteren teneinde een oplossing te vinden, ☎ 02/536 88 57.

LASTEN EN VERBRUIK
Gedurende de maan juni zal een verrekening van de lasten en het verbruik (water en/of verwarming) naar de huurders gestuurd worden.
Deze verrekening bevat alle werkelijke lasten en verbruik van het vorige jaar, min de voorschotten die maandelijks door de huurder betaald werden.

UW MEEST VOORKOMENDE VRAGEN
1. Mijn inkomen is gedaald. Wat moet ik doen?
Indien de inkomens van het gezin met meer dan 20% dalen, dient u zo snel mogelijk het bewijs van de gezinsinkomens binnen te brengen tijdens de openingsuren van het loket.
Na onderzoek zal uw huur eventueel verlaagd worden de eerste dag van de tweede maand volgend op de indiening van de nieuwe stukken.
Voorbeeld:
U leeft alleen en uw inkomens bedragen €2.200 per maand (belastbaar bruto).
Vanaf begin september ontvangt u een werkloosheidsuitkering van €1.280 (hetzij een daling van meer dan 20%).
Op 20 september brengt u uw werkloosheidsdocument binnen bij het loket.
Uw huur wordt opnieuw berekend en zal van toepassing zijn vanaf de maand november.

2. Iemand in het gezin is overleden. Wie moet ik op de hoogte brengen?
We beseffen dat dit een pijnlijke periode is, maar voor een eventuele herziening van de huurprijs zult u een overlijdensakte moeten binnen brengen, alsook een bewijs van de nieuwe gezinsinkomens.
De sociale dienst zal tevens beschikbaar zijn om u bij te staan.

3. We hebben net een kindje gehad. Moet ik het aan de Zuiderhaard melden?
Gefeliciteerd! Zodat uw gezinsdossier in orde blijft, graag vragen wij om de geboorteakte binnen een maximale periode van een maand binnen te brengen.

4. Ik wens een persoon aan mijn woning toe te voegen. Wat moet ik doen?
OPGELET: teneinde zeer strenge wettelijke sancties te vermijden, dient u eerst een schriftelijke aanvraag in te dienen ter attentie van de huurdienst.

5. Mijn man, mijn vrouw, mijn kind is verhuisd. Wat moet ik doen?
Zodat uw dossier in orde blijft en u kunt genieten van een eventuele herziening van de huur, dient u ons het volgende mee te delen:
• Een nieuwe gezinssamenstelling waarop de verhuisde persoon niet meer vermeld staat; of
• Een echtscheidingsakte.
De boekhouddienst zal u ook eventuele nieuwe bewijzen van inkomsten kunnen vragen. Voor meer informatie, aarzel niet ze te contacteren.

6. Ik betaal mijn huur aan het einde van de maand. Waarom krijg ik altijd een betalingsherinnering?
Zoals het vermeld staat in het huurcontract dat u hebt ondertekend VOORDAT u de woning betrok, dient u de huur te betalen tussen de 1ste en 10de dag van de maand.
Na de 10de dag van de maand zal uw huur achterstallig zijn en wordt een betalingsherinnering automatisch verstuurd.
TIP : Teneinde deze betalingsherinneringen te vermijden, kunt u een betalingsplan laten opstellen van €25 per maand om de achterstallige huur te betalen. En zo ontvangt u geen betalingsherinneringen meer.

7. Wat zit er in de kostenpost die u aangerekend wordt?
De afrekening van de lasten zal altijd drie posten bevatten. In functie van uw woning, uw gebouw, kunnen sommige posten echter nul bedragen (bijvoorbeeld de lift).
Hieronder een overzicht van wat deze posten kunnen omvatten:

Diverse lasten
De post diverse lasten zal een geheel van lasten omvatten, namelijk (niet uitputtende lijst):
• Elektriciteit gemeenschappelijke delen,
• Insectenbestrijding,
• Badge-kosten,
• Brandalarmen gemeenschappelijke delen,
• Onderhoud groene delen,
• Ontstopping gemeenschappelijke leidingen,
• Onderhoudsproducten
In functie van uw woning, uw gebouw, kunnen sommige van de hierboven vermelde posten echter niet aangerekend worden.
Bijvoorbeeld: de post “elektriciteit gemeenschappelijke delen” zal niet gelden voor huurders die geen gemeenschappelijke ingang hebben.
Elke woning en elk gebouw heeft zijn eigen karakteristieken. Voor een duidelijkere leesbaarheid van de afrekening hebben we dus verschillende posten onder een naam bijeengebracht: Diverse lasten

Kosten van de lift
Voor zover er een lift is in uw gebouw, zal deze post het volgende omvatten:
• Elektriciteit van de lift;
• Abonnementskosten voor de telefooncentrale van de lift;
• Onderhoud van de lift;

Schoonmaken en/of permanenties:
Deze post omvat de loonkosten van de conciërges voor:
Het onderhoud voor zover uw woning toegang heeft tot de gemeenschappelijke delen van uw gebouw.

De permanentie
die het mogelijk maakt voor de conciërge om beschikbaar te zijn tijdens de werkuren. Hetzelfde geldt voor alle woningen: twee conciërges zorgen voor een permanentie voor noodgevallen tijdens de weekeinden.