Ik zoek een sociale woning

Voor kandidaten begint het beheer met het neerleggen van het dossier tot en met het verkrijgen van een woning.

Huurdienst: 02/534.78.80
E-mailadres: candidatures@foyerdusud.be

Ik wens me in te schrijven als kandidaat voor een sociale woning, wat moet ik doen?
Een inschrijvingsformulier invullen dat u kunt verkrijgen bij een van onze loketten of op eenvoudige vraag via brief of door een origineel exemplaar van het inschrijvingsformulier online aan te vragen.

“Zich inschrijven voor een woning bij een openbare vastgoedmaatschappij”

Welke documenten moet ik afgeven?
– Een recent bewijs van gezinssamenstelling (maximaal 3 maanden oud)
– Een kopie van beide kanten van alle identiteitskaarten van de personen ouder dan 18 jaar
– Het bewijs van de HUIDIGE inkomens (werkloosheid, OCMW, ziekenfonds, pensioen, bezoldiging…)
– Een VOLLEDIGE kopie van het aanslagbiljet van de inkomens van 3 jaar vóór het lopende jaar, bijvoorbeeld: indien u uw kandidatuur in 2017 indient, dan zult u het aanslagbiljet van 2015, inkomens 2014, moeten afgeven.
– Een attest op naam van de kinderbijslag.

Uw dossier wordt onderzocht door de huurdienst.
Hij is ontvankelijk ⇒ Ik ontvang mijn dossiernummer en kom op een wachtlijst terecht.
Hij is onontvankelijk ⇒ Ik ontvang een brief met meer uitleg.

Voor hoeveel kamers sta ik op de wachtlijst?
Dit hangt af van uw gezinssamenstelling, de leeftijd en het geslacht van uw kinderen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de huurdienst.

Hoe werken de voorrangspunten?
Het grootste deel van de punten komen van de anciënniteit. Bij elke verjaring van uw dossier (de inschrijvingsdatum) worden punten toegevoegd. Het eerste jaar brengt 1 punt op en vanaf het tweede jaar brengt elk nieuwe jaar 2 punten op. Andere sociale voorrangspunten kunnen ook toegekend worden, zie de website van de BGHM: Toekenning – sociale voorrangspunten. Wanneer een woning vrij is, zal deze toegekend worden aan de kandidaat met de meeste punten.

Hoe word ik gewaarschuwd als een woning te mijner beschikking gesteld wordt?
Per aangetekende brief.

Mag ik mijn woning kiezen?
NEE, de Zuiderhaard zal slechts een toekenning per kandidaat doen. M.a.w. u kunt uw woning niet kiezen.

Wat gebeurt er als ik de woning weiger?
Uw aanvraag zal in alle maatschappijen waar u ingeschreven bent geschrapt worden en u zult zich zes maanden lang niet meer kunnen inschrijven. In dat geval, bij uw herinschrijving, zult u ook al uw voorrangspunten voor anciënniteit verliezen.

Ik wil minder kamers, kan dat?
NEE, de woning moet aan de gezinssamenstelling aangepast zijn.

Hoe gebeurt een hernieuwing?
De hernieuwing zal om de 2 jaar plaatsvinden, namelijk elk even jaar (2016, 2018, 2020…). U zult een brief ontvangen van de Zuiderhaard en u zult erop moeten antwoorden binnen de termijnen vermeld in de brief.