Inhoud:
De “Zuiderhaard” heeft deze website zorgvuldig ontworpen. Echter, de “Zuiderhaard” kan de juistheid van de informatie niet waarborgen. De gebruiker is tevens ervan bewust dat de aangeboden informatie wellicht gewijzigd kan worden zonder voorafgaande kennisgeving. Hieruit volgt dat de “Zuiderhaard” niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de site noch voor het gebruik dat ervan gemaakt kan worden.

Auteursrechten:
De teksten, de lay-out, de afbeeldingen en andere onderdelen op deze site worden beschermd door internationale auteursrechten. Enige elektronische, mechanische of andere kopie, aanpassing, vertaling, bewerking of wijziging van het geheel of een deel van deze site, in welke vorm dan ook en met welke middelen dan ook, is strikt verboden zonder de voorafgaande geschreven toestemming van de bezitter van het auteursrecht. Iedere inbreuk kan aanleiding geven tot burgerlijke of strafrechtelijke vervolgingen.

Merken:
Let op dat een bepaald aantal benamingen, tekens en logo’s die gebruikt worden op deze site (onder andere de logo en de benaming van de “Zuiderhaard”) beschermde merken zijn.

Varia:
Enig geschil met betrekking tot de site van de “Zuiderhaard” wordt uitsluitend geregeld door het Belgisch recht. Uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd in geval van geschil.