Coronavirus info – 7 avril 2020

De ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19 werd in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2020 gepubliceerd.

Coronavirus : de openbare vastgoedmaatschappijen staan de huurders bij, meer dan ooit

SLRB – Persbericht

Wat gebeurt er met de huurprijs als het inkomen is gedaald?

  • De huurders kunnen een specifieke sociale vermindering aanvragen (op voorwaarde dat de huurders technisch werkloos zijn en zij hiervan het bewijs kunnen voorleggen)
  • In geval van ontslag: de huurders kunnen rechtstreeks een huurprijsvermindering aanvragen (zoals de OVM’s doen met de gepensioneerden)
  • De huurders kunnen ook een gespreid betalingsplan aanvragen.

Wat met de elektriciteitsafschakelingen?

Op 25 maart 2020 werd een Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2020 waarbij de winterperiode 2019-2020 wordt verlengd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd :

  • Artikel 1. De periode waarin de elektriciteits- of gasvoorziening van een huishouden in de winter van 2019-2020 niet kan worden afgesloten, wordt verlengd tot en met 30 april 2020.
  • Art. 2. Dit besluit wordt onmiddellijk ten uitvoer gelegd.
  • Art. 3. De minister van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering die bevoegd is voor Energie, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Covid-19: Opschorting van de verval- en beroepstermijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer informatie op de website van BGHM – Menu NieuwsActualiteiten

Welke hulp of infrastructuren worden toegepast om alleenstaanden en kwetsbaren bij te staan?

Brussels Helps is het meertalige platform van de VGC dat oplossingen kan bieden aan personen die in moeilijke omstandigheden verkeren : elkaar helpen tijdens de coronacrisis

Links :