ARHUU’s 2022

VERKIEZINGEN VAN DE LEDEN VAN DE ADVIESRADEN VAN DE HUURDERS (ARHUU’s)

Meer informatie vindt u op de SLRB-website: De adviesraden van de huurders

Documenten om te downloaden :

Brochure

Kandidatuurbrief

Attest

Handvest voor de naleving
van de democratische beginselen

Overzicht
van de verschillende stappen