Maatschappelijke zetel

ZUIDERHAARD cvba
Bronstraat 18
1060 Brussel
Bedrijfsnummer 0403 357 771
Tel. : 02 563 27 27
Fax : 02 537 49 52
Email : fds@foyerdusud.be

Dienst kandidaten en huurders : 02/534.78.80
Boekhouding : 02/536.88.57
Sociale Dienst : 02/536.88.56
HR & Secretariaat : 02/563.27.16
Afdeling projecten en ontwikkelingen : 02/563.27.17
Afdeling onderhoud : 02/536.88.58

Toegangsplan MIVB

Kantoren in Vorst

Toinonsquare 2
1190 Brussel

Tel. : 02/536.88.58
E-mail : technique@foyerdusud.be